Laatste nieuws

Daar is de Oktoberfoor!

Van 6 oktober tot 5 november 2023 strijkt de Oktoberfoor opnieuw neer in Oostende met vele attracties, themadagen en een prikkelarme dag.

Stad Oostende verhoogt subsidies voor kinderdagverblijf D'n Opvang

Kinderdagverblijf D'n Opvang in het centrum van Oostende focust zich op kwetsbare groepen, onder andere door hun dagprijzen aan te passen aan het gezinsinkomen. Dat kan dankzij de subsidies van de ...

Stad Oostende zet Foodsavers in de kijker tijdens de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en -vers...

Stad Oostende strijdt met het Foodsaversproject al langer tegen voedselverspilling en zet naar aanleiding van de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en -verspilling de werking e...

Stemming Wijkprikkels opnieuw van start

Oostendenaars en tweedeverblijvers vanaf 14 jaar kunnen vanaf nu stemmen op hun favoriete voorstellen tot 27 oktober via ons.oostende.be of via de ontmoetingscentra.

Private werkzaamheden Van Iseghemlaan vanaf 2 oktober

Van maandag 2 tot vrijdag 13 oktober 2023 vinden sloopwerken plaats van een gebouw op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Boekareststraat. Het gaat om private werken. Om alles vlot en veilig te la...

Ruim 3.000 schoolkinderen rennen, klimmen en beleven op trailrun parcours in sportpark De Schorre

Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen' pakt Oostende uit met een trailrun parcours in sportpark De Schorre. Meer dan 3.000 schoolkinderen zullen het uitdagende traject de komende we...

Stad Oostende maakt jaarrapport op van alle ontvangen signalen bij O-punt

Op 23 mei 2023 bestond O-punt, hét contactpunt van Stad Oostende om iets te melden, vragen of delen, één jaar. Op basis van alle klachten, meldingen, suggesties en complimenten werd een jaarrapport...

Kaaistraat blijft voorlopig afgesloten door instortingsgevaar woning

Gisteren werd bij burgemeestersbesluit vastgelegd dat de woning in de Kaaistraat 55 meteen gestut moet worden, en de topgevel en dakstructuur afgebroken moet worden. De straat blijft voor de veilig...

Kaaistraat tijdelijk afgesloten door instortingsgevaar woning

In de Kaaistraat 55 is er momenteel instortingsgevaar, dus wordt de straat tijdelijk afgesloten.

Transport 'Dikke Mathille' naar atelier restaurateur op dinsdag 3 oktober

Dinsdagochtend 3 oktober wordt 'Dikke Mathille' verplaatst naar het atelier van de restaurateur.

Hulpbehoevenden kunnen ook dit jaar een beroep doen op Stad Oostende om sneeuw te ruimen

Ook deze winter zet Stad Oostende het Clean Team in als sneeuwruimteam. Oostendse 70-plussers of hulpbehoevenden kunnen online of telefonisch een aanvraag doen voor hulp tijdens een winterprik. Als...

‘Dikke Mathille’ keert na restauratie terug naar huidige locatie

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostende heeft vandaag beslist om het beeld ‘De Zee’ van Georges Grard, in de volksmond ‘Dikke Mathille’, te laten liggen op de huidige locatie. Het ku...

Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg van start

De heraanleg van de Mariakerkelaan (tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg) gaat deze week van start. Eerst vernieuwt de aannemer de hoofdkabels en -leidingen van water, elektriciteit, gas...

Herinrichting Marie-Joséplein van start op 11 september

Op 11 september 2023 start de aannemer met de wegen- en rioleringswerken op het Marie-Joséplein. Ook de tramschuilhuisjes worden vernieuwd en er komt een verhoogd plantvak met zitrand op het plein....

Stad Oostende installeert 3 nieuwe afvalstraten

Er zijn 3 nieuwe afvalstraten in Oostende met een betalende restafvalcontainer en een gratis container voor glas, papier, karton en PMD gratis. Iedereen kan gebruik maken van de afvalstraten.

Hoevewinkel 't Buitenbeentje tijdelijk gesloten wegens instortingsgevaar Sandershoeve

Door instortingsgevaar aan de Sandershoeve langs de Steensedijk zal de hoevewinkel 't Buitenbeentje op deze locatie tijdelijk gesloten zijn. Er wordt op woensdag 23 augustus een verkoopmoment georg...

Stad Oostende helpt mee aan bestrijding Aziatische Hoornaar

Stad Oostende maakt 5.000 euro vrij om de verdelging van de Aziatische Hoornaar te bekostigen. Deze exotische wespensoort bedreigt tal van lokale bestuivers.

Argentijnse Tango Jazz Quartet speelt op Café Koer (Theater aan Zee)

Op 4 augustus kan je het Tango Jazz Quartet aan het werk zien in Oostende tijdens Theater aan Zee.

20 jaar stedenband Oostende-Banjul op TAZ

Stad Oostende viert 20 jaar stedenband met kuststad Banjul (Gambia) met diverse activiteiten tijdens het cultuurfestival Theater aan Zee

Stad Oostende verleent vergunning voor bouw en exploitatie supermarkt en wooneenheden in pand aan Nieuwpoortsesteenwe...

Stad Oostende keurde een vergunning goed voor het herbouwen en exploiteren van een supermarkt met woongelegenheden na sloop van de bestaande bebouwing in de Nieuwpoortsesteenweg 663.

Stadsdialoog op 5 oktober: Kom meedenken over het Oostende van (over)morgen!

Onder de noemer ‘Oostende, diverse en leefbare woonstad aan zee’ organiseren Stad Oostende en het Stadsatelier Oostende een Stadsdialoog op 5 oktober.

Erfgoedcel waakt voortaan over Oostends erfgoed

Oostende richt binnen de eigen diensten een Erfgoedcel op. De stad wil zo het erfgoedbeleid versterken en verder uitbouwen. De stad grijpt daarmee de kansen die Vlaanderen biedt en wil uitgroeien t...

Stad Oostende voortaan ook op E-Loket voor Ondernemers

Stad Oostende is vanaf 1 september ook terug te vinden op www.e-loketondernemers.be, een interactief platform voor ondernemers.

Stad Oostende ondersteunt lokale jeugdverenigingen met opleidingen en Dag van de Jeugdbeweging

Dit najaar heeft Stad Oostende opnieuw heel wat in petto voor de Oostendse jeugdbewegingen. Naast interessante vormingen staat ook het overleg met de hoofdleiding op de planning. Als kers op de taa...

Dienst Cultuur Oostende ontsluit unieke collectie van bijna 150 boeiende publicaties

In de loop der jaren realiseerde de dienst Cultuur van Stad Oostende een indrukwekkende lijst publicaties, naar aanleiding van tentoonstellingen, kunst- en erfgoedprojecten of culturele evenementen...

Bibliotheek Oostende organiseert eerste STEAM TRAIL

Op 30 september organiseert de bibliotheek van Oostende een eerste STEAM TRAIL, samen met partners uit het STEAM-netwerk in Oostende. STEAM legt de focus op wetenschap en technologie. Meerdere orga...

275 geknutselde strandcabines binnengebracht in Bibliotheek Oostende

Bibliotheek Oostende en Erfgoecel Kusterfgoed organiseerden de voorbije zomer een wedstrijd waarbij kinderen zelf een strandcabine konden ontwerpen knutselen. In totaal werden maar liefst 275 werkj...

Sectordag 'OSTEND IS MUSIC' wil lokale muziekscene ondersteunen

Goed nieuws voor muzikanten, muziekprofessionals, al wie droomt van een carrière in de muziekindustrie of de mogelijkheden wil verkennen. Op 22 oktober bundelen verschillende muziekpartners, onder ...

Animator worden? Dat kan volgend jaar opnieuw in de buurt!

Stad Oostende doet jaarlijks beroep op gekwalificeerde jobstudenten voor de speelpleinwerking pleZAND. Samen met gemeente Middelkerke en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk organiseert de Stad daarom ...

Stad Oostende wil kerkgebouwen herbestemmen

Oostende werkt volop aan een nieuw kerkenbeleidsplan. Alle gebouwen voor erediensten werden in kaart gebracht en de Stad bevraagde reeds de Rooms-Katholieke kerken. Elk kerkgebouw krijgt een plaats...

Oproep verlopen concessies en verwaarloosde graven op begraafplaats Stuiverstraat

Stad Oostende doet een oproep naar de houders van een grafconcessie op de begraafplaats Stuiverstraat om indien gewenst de concessies die binnenkort verlopen, te verlengen. Ook de concessiehouders ...

Stad Oostende schakelt tolken Vlaamse Gebarentaal in voor doven en slechthorenden

Tolken VGT worden ingeschakeld voor een-op-een- dienstverlening en Stadsevenementen.

Persuitnodiging: 100 jaar Rotary Club Oostende - ondertekenen van het Guldenboek

Persuitnodiging voor de viering van 100 jaar Rotary Club Oostende.

Persuitnodiging: ontvangst delegatie Middelburg

Persuitnodiging voor de ontvangst van een delegatie uit Middelburg.

Stad Oostende koopt extra elektrische strandrolstoel aan voor minder mobiele mensen

Bezoekers kunnen bij Zon, Zee…Zorgeloos terecht voor toegankelijk strandmateriaal zoals rolstoelen en strandrolstoelen.

Stad Oostende pakt nonchalant gestalde fietsen aan

Met een sensibiliseringsactie spoort Stad Oostende fietsers aan om de openbare fietsenstalling in het Station Oostende te gebruiken.

Bescherm jezelf en anderen: laat je ook deze herfst vaccineren

Een nieuwe vaccinatiecampagne tegen COVID-19 en de griep is gestart. Vaccinatie is de beste manier om je tegen COVID-19 en de griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Oostendenaars kunnen z...

Stad Oostende start groepsgesprekken voor 65-plussers om eenzaamheid te doorbreken

Stad Oostende lanceert in het najaar een nieuw groepsaanbod voor 65-plussers in Oostende. Het doel van het initiatief is om via gesprekken sociale connecties te versterken en eenzaamheid tegen te g...

Onderwijsaanbod in Oostende verbreed dankzij nieuwe studierichtingen

Athena High School biedt unieke studierichtingen aan om het secundair onderwijs beter te laten aansluiten bij interesses van jongeren, met 240 leerlingen die op 1 september starten.

Thema's

img-description

Bart Tommelein

Bevoegdheden: Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Veiligheid, Politie, Brandweer, Toerisme, Kursaal (exploitatie), Stadsmarketing, Communicatie, Sociale Media, Participatie, Administratieve Ve...

img-description

Björn Anseeuw

Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Bezetting Openbaar Domein, Inrichting Openbaar Domein, Groenvoorziening, Netheid / Afvalbeleid, Parkeerbeleid, Technische Diensten, Rollend Materieel, Ope...

img-description

Silke Beirens

Leefmilieu, Klimaat, Energie, Energiehuis, Kwetsbare gebieden, Natuur, Dierenwelzijn, Landbouw, Buitengoed, Kinderboerderij, Onthaalouders, Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), Kinderopvang / Kinderd...

img-description

Kurt Claeys

Ruimtelijke Ordening, Wonen, Stedelijke Ontwikkeling, Omgevingsvergunningen, Privaat Publieke Samenwerking (PPS), Bouwinspectie, Geografisch Informatie Systeem (GIS), Multibel, Sociale Woningbouw, ...

img-description

Charlotte Verkeyn

Ondernemen, Economie, Werk, Sociale Economie, Economisch huis (EHO), Horeca, Haven, Luchthaven, Visserij, Kermissen, Markten

img-description

Bart Plasschaert

Sport, Cultuur, Jeugd, CC De Grote Post, Cultureel Erfgoed, Bibliotheek, Zwembad, Kunstonderwijs, Cultureel Archief, Verenigingen / Middenveld, Duin en Zee

img-description

Hina Bhatti

Bevolking, Burgerlijke Stand, Ceremonieën, Erediensten, Begraafplaatsen, Begrafenissen, Toegankelijkheid, Mensen met een beperking, Koetsen, Taxi’s, Stadsfiguur James, Oostende@internet, Crematorium

img-description

Maxim Donck

Ontmoetingscentra, Buurt- en Wijkwerking, Stadsmariniers, Gemeenschapswachten, Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), Handhaving, Preventie, Antidrugsbeleid / Medisch Sociaal Opvangcentrum (...

img-description

Natacha Waldmann

Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Woon- en Thuiszorg, Armoedebeleid, Sociaal Beleid / SARO, Onderwijs / Leren, Volksgezondheid, Seniorenbeleid, Jeugdzorg, Woonopvangcentra...

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Stad Oostende nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL